Spring naar inhoud

Nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek

Samen naar een duurzame woonwijk

De gemeente Zutphen wil een nieuwe woonwijk maken tussen het buitengebied en de wijk Leesten: Leesten Schouwbroek. Een duurzame wijk die een mooie overgang vormt tussen het buitengebied en Leesten. De wijk moet voldoende woningen krijgen, maar ook voldoende groen. Spelen en ontmoeten én ingericht zijn op klimaatverandering is ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van hemelwater (regen, sneeuw, hagel).

De gemeente Zutphen heeft BoschSlabbers landschapsarchitecten gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk. Om deze woonwijk te realiseren moet het bestemmingsplan voor dit gebied gewijzigd worden. We leggen u graag hoe dat in z'n werk gaat.

Denkt u met ons mee? 
Een nieuwe woonwijk ontwikkelen kunnen we natuurlijk niet zonder u. U kent Zutphen, weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. Er zijn verschillende momenten waarop we uw hulp nodig hebben. In de tijdlijn ziet u op welke momenten wij vragen om uw mening.

Kiezen uit schetsen

Aan de hand van de inloopavond van 16 februari en de online vragenlijst ontwikkelen we de eerste schetsen. Met verschillende schetsvoorkeuren komen we bij u terug. We presenteren via deze website verschillende delen van de schets waarop u uw voorkeur kunt aangeven.

Met de uitkomst van deze schetsen wordt het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad geïnformeerd.

Terugblik inloopavond

16 februari was de eerste inloopavond. Een avond waar veel mensen op afkwamen. Omwonenden, maar ook geïntereseerden die wellicht in Leesten Schouwbroek willen wonen. Aan de hand van verschillende thematafels werden zij geïnformeerd en konden zij hun mening geven.

Bekijk de resultaten van de eerste inloopavond.

Krijg een seintje

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek? Laat uw e-mailadres achter en krijg een seintje wanneer we een volgende fase ingaan.

Laat uw e-mailadres achter Link om in te schrijven voor de nieuwsbrief

Tijdlijn

16 februari vanaf 19.00 uur

Inloopavond - Locatie: GGNet, Werk(t)cafe, aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld.

Februari 2023

Online vragenlijst - wat zijn uw woonwensen?

Maart / april / mei 2023

Ontwikkelen schetsen

Voorjaar 2023

Online: kiezen uit 3 schetsen - welke schetsvariant heeft uw voorkeur?

Voorjaar 2023

Vaststellen voorkeursschets

Najaar 2023

Doorontwikkelen schetsontwerp

Najaar 2023

Inloopavond beoordeling schetsontwerp

Najaar 2023

Online - deel ideeën op de kaart

Begin 2024

Ontwikkeling voorlopig ontwerp
Wat gaan we doen?
Icoon met i erin
1. Online vragenlijst

U kent Zutphen, u weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. Ook zijn we benieuwd naar uw woonwensen. Via een online vragenlijst kunt u uw mening geven.

Icoon met pratend persoon
2. Kiezen tussen schetsen

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst ontwikkelen we meerdere schetsontwerpen met verschillende kaders van de woonwijk. Via deze website kunt u stemmen welke variant uw voorkeur heeft.

Idee checklist icoon
3. Deel ideeën op de kaart

Waar moeten er bankjes komen, waar wilt u een speeltuin zien en welke bomen wilt u in de wijk? Straks kunt u uw idee delen. Via deze website op de kaart van de nieuwe wijk.

Verdeel het geld
4. Voorlopig Ontwerp

Op basis van alle input maken we een Voorlopig Ontwerp. De gemeenteraad zal hierover beslissen en het budget beschikbaar stellen voor de realisatie.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren