Spring naar inhoud

Nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek

Archeologisch onderzoek bij Leesten Schouwbroek

Voordat we een nieuwe woonwijk kunnen aanleggen, moeten we zeker weten of er geen historie verloren gaat. Daarom starten we op 26 september met archeologisch onderzoek bij Leesten Schouwbroek. We verwachten dat de werkzaamheden tot eind november uren.

Hoe pakken we archeologisch onderzoek aan?

We maken lange sleuven verspreid over heel het terrein van Leesten Schouwbroek. Zo is de kans op het vinden van archeologische resten het hoogst. De grond graven we heel voorzichtig in laagjes af tot circa 60 cm diepte. We onderzoeken de grond met het oog en met een metaaldetector op zoek naar een door mensen gemaakt voorwerp, werktuig of kunstwerk. Daarnaast kijken we in de ondergrond naar grondsporen, zoals sloten, greppels en afvalkuilen.

Wat weten we al over de historie van Leesten Schouwbroek?

Voor heel de gemeente is er een archeologische waardenkaart gemaakt. Hierin staat de verwachting op archeologische vonsten voor gebieden aangegeven. Bij Leesten Schouwbroek verwachten geen grote hoeveelheid aan archeologische resten te vinden. Dit komt omdat het terrein in de late middeleeuwen al laag en nat was. Hierdoor was het niet geschikt voor akkerbouw of om er te wonen. Looërenk ligt vlakbij en hier was wel akkerbouw en er woonden mensen door de eeuwen heen. Het terrein van Leesten Schouwbroek is altijd gebruikt door deze mensen, maar hoe? Daar hopen we met dit onderzoek achter te komen.

Zutphens Archeologisch Rapport

Na afloop van het onderzoek worden alle gegevens geanalyseerd en gerapporteerd in een Zutphens Archeologisch Rapport. De vondsten maken we schoon en voeren we in in de gemeentelijke database en slaan we op in het gemeentelijk archeologisch depot.

Samen naar een duurzame woonwijk

De gemeente Zutphen wil een nieuwe woonwijk maken tussen het buitengebied en de wijk Leesten Oost: Leesten Schouwbroek. Een duurzame wijk die een mooie overgang vormt tussen het buitengebied en Leesten Oost. De wijk moet voldoende woningen krijgen, maar ook voldoende groen. Spelen en ontmoeten én ingericht zijn op klimaatverandering is ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van hemelwater (regen, sneeuw, hagel).

De gemeente Zutphen heeft BoschSlabbers landschapsarchitecten gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk. Om deze woonwijk te realiseren moet het bestemmingsplan voor dit gebied gewijzigd worden. We leggen u graag hoe dat in z'n werk gaat.

Denkt u met ons mee?

Een nieuwe woonwijk ontwikkelen kunnen we natuurlijk niet zonder u. U kent Zutphen, weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. Er zijn verschillende momenten waarop we uw hulp nodig hebben.

Kiezen uit schetsen

Aan de hand van de uitkomsten van de inloopavond van 16 februari en de online vragenlijst hebben we de eerste schetsen voor de nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek gemaakt. Daarin hebben we verschillende varianten gemaakt passend bij de omgeving: Wonen op het Landgoed, Wonen in de Broeklanden en Wonen op 't erf.

Online kon u heel de maand mei op verschillende onderdelen uw voorkeur aangeven. De resultaten zijn verwerkt in een factsheet. Op dit moment verwerken we de uitkomsten tot een voorkeursschets. De resultaten nemen we mee in ons advies richting de gemeenteraad. Zij beslissen vervolgens met welke elementen we verder kunnen in het schetsontwerp. Wanneer het schetsontwerp bekend is, zullen we dit ook weer aan u presenteren via een bijeenkomst en op deze website.

Hieronder vindt u de drie verschillende schetsvarianten.

Tijdlijn

16 februari vanaf 19.00 uur

Inloopavond - Locatie: GGNet, Werk(t)cafe, aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld.

Februari 2023

Online vragenlijst - wat zijn uw woonwensen?

Maart / april / mei 2023

Ontwikkelen schetsen

Tot en met 28 mei 2023

Online: kiezen uit schetsen - welke schetsvariant heeft uw voorkeur?

Zomer en najaar 2023

Uitwerken voorkeursschets

Eind 2023

Vaststellen voorkeursschets

Voorjaar 2024

Doorontwikkelen schetsontwerp

Voorjaar 2024

Inloopavond beoordeling schetsontwerp

Voorjaar 2024

Online - deel ideeën op de kaart

Zomer 2024

Ontwikkeling voorlopig ontwerp

Krijg een seintje

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek? Laat uw e-mailadres achter en krijg een seintje wanneer we een volgende fase ingaan.

Laat uw e-mailadres achter Link om in te schrijven voor de nieuwsbrief
Wat gaan we doen?
Icoon met i erin
1. Online vragenlijst

U kent Zutphen, u weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. Ook zijn we benieuwd naar uw woonwensen. Via een online vragenlijst kunt u uw mening geven.

Icoon met pratend persoon
2. Kiezen tussen schetsen

De eerste schetsen van de nieuwe woonwijk zijn gemaakt. We hebben 3 schetsen gemaakt. Elke schetsvariant heeft een eigen sfeer, maar ook een eigen kijk op de parkeergelegenheid en op de inrichting van het grote park. Per schetsvariant vragen we u naar deze onderwerpen.

Idee checklist icoon
3. Deel ideeën op de kaart

Waar moeten er bankjes komen, waar wilt u een speeltuin zien en welke bomen wilt u in de wijk? Straks kunt u uw idee delen. Via deze website op de kaart van de nieuwe wijk.

Verdeel het geld
4. Voorlopig Ontwerp

Op basis van alle input maken we een Voorlopig Ontwerp. De gemeenteraad zal hierover beslissen en het budget beschikbaar stellen voor de realisatie.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren