Spring naar inhoud

We ontvangen veel vragen of er al ingeschreven kan worden voor woningen. Dat is nog niet het geval. We zitten nu in de fase dat we onderzoeken hoe de wijk eruit moet komen te zien. We weten nog niet wanneer er meer bekend wordt over de soort woningen en wat de prijzen worden. We hopen u rond de zomer een duidelijke planning te communiceren. Meld u aan voor het 'seintje' onderaan de pagina en blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van de bouw van de nieuwe wijk Leesten Schouwbroek. 

Nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek

De gemeente Zutphen wil een nieuwe woonwijk maken tussen het buitengebied en de wijk Leesten Oost: Leesten Schouwbroek. Een duurzame wijk die een mooie overgang vormt tussen het buitengebied en Leesten Oost. De wijk moet voldoende woningen krijgen, maar ook voldoende groen. Spelen en ontmoeten én ingericht zijn op klimaatverandering is ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van hemelwater (regen, sneeuw, hagel).

De gemeente Zutphen heeft BoschSlabbers landschapsarchitecten gevraagd om mee te denken bij het ontwerpen van de nieuwe woonwijk. Om deze woonwijk te realiseren moet het bestemmingsplan voor dit gebied gewijzigd worden. We leggen u graag hoe dat in z'n werk gaat.

Archeologisch onderzoek

Voordat we een nieuwe woonwijk kunnen aanleggen, moeten we zeker weten dat er geen historie verloren gaat. Daarom zijn we gestart met archeologisch onderzoek bij Leesten Schouwbroek. We hadden gehoopt dit eind vorig jaar af te ronden. Door de grote hoeveelheid regen dat in de herfst en winter is gevallen, hebben we het onderzoek niet kunnen afronden. Het noordelijk deel (grasland) is al wel onderzocht. Dit is gedaan met zogenaamde proefsleuven. Die worden dichtgemaakt als het droger wordt. Het zuideijk deel moet nog worden onderzocht. Dit gebeurt ook zodra het weer droger is.

Zutphens Archeologisch Rapport

Na afloop van het archeologisch onderzoek worden alle gegevens geanalyseerd en gerapporteerd in een Zutphens Archeologisch Rapport. De vondsten maken we schoon en voeren we in in de gemeentelijke database en slaan we op in het gemeentelijk archeologisch depot.

Samen naar een duurzame woonwijk

Denkt u met ons mee?

Een nieuwe woonwijk ontwikkelen kunnen we natuurlijk niet zonder u. U kent Zutphen, weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. Er zijn verschillende momenten waarop we uw hulp nodig hebben.

Wat hebben we gedaan

Aan de hand van de uitkomsten van een inloopavond en een online vragenlijst hebben we de eerste schetsen voor de nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek gemaakt. Daarin hebben we verschillende varianten gemaakt passend bij de omgeving: Wonen op het Landgoed, Wonen in de Broeklanden en Wonen op 't erf. Online kon u op verschillende onderdelen uw voorkeur aangeven. Daaruit bleek dat de woonsfeer van variant Wonen op het Landgoed de grootste voorkeur had. Voor het parkgedeelte gingen de varianten Wonen in de Broeklanden en Wonen op het Landgoed redelijk gelijk op. Variant Wonen op het erf had gemiddeld de laagste beoordeling.

Er is daarom gekozen om een schetsontwerp uit te werken met een combinatie van het Wonen in de Broeklanden en Wonen op het Landgoed. We ontwikkelen hierin twee voorkeursmodellen: één met meer eengezinswoningen en de andere met meer appartementen. 

Hoe nu verder

Het schetsontwerp en het voorkeursmodel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt 22 april het voorkeursmodel vast. Dan kunnen we aan de slag met het voorlopig ontwerp. Tijdens deze fase wordt gekeken waar alle elementen van een nieuwe wijk zullen komen, zoals woningen, appartementen, speelplaatsen, parkeerplaatsen en ontmoetingsplekken. Ook worden er verschillende onderzoeken verder uitgewerkt, zoals archeologie, flora fauna, waterhuishouding en stikstof. Deze onderzoeken zijn nodig voor het opstellen van de vormvrije MER en het Omgevingsplan.

In deze fase organiseren we ook een bijeenkomst waarin u het voorlopig ontwerp kunt bekijken en feedback kunt geven. We verwachten deze rond de zomer te organiseren. We informeren u daarover op deze website.

Krijg een seintje

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Leesten Schouwbroek? Laat uw e-mailadres achter en krijg een seintje wanneer we een volgende fase ingaan.

Laat uw e-mailadres achter Link om in te schrijven voor de nieuwsbrief

Tijdlijn

16 februari vanaf 19.00 uur

Inloopavond - Locatie: GGNet, Werk(t)cafe, aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld.

Februari 2023

Online vragenlijst - wat zijn uw woonwensen?

Maart / april / mei 2023

Ontwikkelen schetsen

Tot en met 28 mei 2023

Online: kiezen uit schetsen - welke schetsvariant heeft uw voorkeur?

Zomer en najaar 2023

Uitwerken voorkeursschets

Eind 2023 / begin 2024

Vaststellen voorkeursmodel

Voorjaar 2024

Doorontwikkelen schetsontwerp naar voorlopig ontwerp

3 juli 2024 vanaf 17.00 uur

Inloopavond voorlopig ontwerp - Locatie: GGNet, Werk(t)cafe, aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld.

Zomer / najaar 2024

Doorontwikkelen voorlopig ontwerp

Winter 2024 / 2025

Vaststellen voorlopig ontwerp

Winter 2024 / 2025

Publicatie ontwerp omgevingsplan

Voorjaar 2025

Ontwikkelen definitief ontwerp landschap

Voorjaar 2025

Publicatie definitief omgevingsplan

Winter 2025 / 2026

Start Schouwbroek bouw klaar maken

Wat gaan we doen?
Icoon met i erin
1. Online vragenlijst

U kent Zutphen, u weet wat u belangrijk vindt in een woongebied en wat de kwaliteiten en de aandachtspunten kunnen zijn. Ook zijn we benieuwd naar uw woonwensen. Via een online vragenlijst kunt u uw mening geven.

Icoon met pratend persoon
2. Kiezen tussen schetsen

De eerste schetsen van de nieuwe woonwijk zijn gemaakt. We hebben 3 schetsen gemaakt. Elke schetsvariant heeft een eigen sfeer, maar ook een eigen kijk op de parkeergelegenheid en op de inrichting van het grote park. Per schetsvariant vragen we u naar deze onderwerpen.

Verdeel het geld
3. Voorlopig Ontwerp

Op basis van alle input maken we een Voorlopig Ontwerp. Dit concept presenteren we u tijdens de inloopbijeenkomst op 3 juli. De gemeenteraad zal hierover beslissen en het budget beschikbaar stellen voor de realisatie.

Idee checklist icoon
4. Inschrijven als geïnteresseerde

Als u zich kunt inschrijven als geïnteresseerde, laten we u dat weten via deze website.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren