Spring naar inhoud

Van agrarisch gebied naar nieuwe woonwijk

Op 13 december 2021 heeft de gemeenteraad besloten meer betaalbare woningen in de gemeente Zutphen te willen realiseren. Tussen de woonwijk Leesten en het buitengebied ligt het gebied waar de nieuwe wijk Leesten Schouwbroek moet komen.

Op dit moment heeft het grondgebied in het bestemmingsplan een agrarische bestemming. Als we er woningen op willen bouwen dan moet bestemmingsplan worden gewijzigd. Door het bestemmingsplan te wijzigen, krijgt het gebied een woonbestemming en kan er gebouwd worden. Het wijzigingen van een bestemmingsplan brengt verschillende procedures met zich mee.

Onderzoek doen naar de plek van de nieuwe woonwijk

Als eerste doet de gemeente onderzoek of er problemen kunnen ontstaan voor de bouw van de woonwijk. Deze onderzoeken worden gebundeld in een vormvrije MER. Een vormvrije MER  is een procedure waarbij we kijken of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden bij het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar beschermde planten en dieren, geur, geluid, stikstof, veiligheid en nog veel meer.

Hoe komt de nieuwe woonwijk er in grote lijnen uit te zien?

BoschSlabbers landschapsarchitecten helpt de gemeente bij het ontwikkeling van een stedenbouwkundigplan. Allereerst hebben we een schetsontwerp gemaakt. Hierin staat op grote lijnen hoe de woonwijk ingericht moet worden. Het schetsontwerp is uitgewerkt in 3 schetsvarianten: ‘wonen op het landgoed’, ‘wonen in de broeklanden’ en ‘wonen op ’t erf’. Elke variant heeft zijn eigen sfeer en indeling. Vanuit de 3 schetsvarianten zijn we tot één voorkeursmodel gekomen. Met de input van het voorkeursmodel wordt het Schetsontwerp uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp.  Hoe verder we zijn in het proces, hoe gedetaileerder het ontwerp is uitgewerkt.

Tijdens de ontwikkeling van het stedenbouwkundigplan kunt u op meerdere momenten uw mening geven. Uw adviezen nemen we mee richting de gemeenteraad. Zij besluiten uiteindelijk over het stedenbouwkundigplan.

Wijzigen bestemmingsplan

De vormvrije MER en het Voorlopig Ontwerp zijn de input voor het nieuwe bestemmingsplan. Per 1 januari 2024 heet dit het Omgevingsplan. Op de aanvraag voor het wijzigingen van het Omgevingsplan kunt u zienswijze indienen en bezwaar maken. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over het definitieve Omgevingsplan.

Projectgebied Leesten Schouwbroek

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren